Cena: 1200,- pln /* 800,- pln jeśli wynajmowany równolegle z innym pojazdem/

Facebook